KOD95, cod95, code95… Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju sada već dosta davne 2013. godine preuzeli smo obavezu unificiranog dokazivanja posjedovanja početne, odnosno periodičke izobrazbe svih vozača koji se bave prijevozom tereta ili putnika. Što znači KOD95? Pokušat ću objasniti na jednostavan način.

Od kuda krenuti?

Na tržištu rada zadnjih godina postoji velika potražnja za vozačima kamiona i autobusa. To su teški, zahtjevni i odgovorni poslovi pa upravo zbog toga, ali i gore spomenute potražnje mogu donijeti lijepu zaradu. E sada, da bi netko na području Europske unije radio kao vozač kamiona ili autobusa mora ispuniti određene zahtjeve.

Želite li se baviti prijevozom tereta ili putnika, prvenstveno trebate izabrati autoškolu u kojoj ćete se osposobiti za upravljanje vozilom C, CE ili D kategorije. Završetkom propisanog programa i uspješnim savladavanjem ispita, jedan veliki dio je gotov, ali još uvijek ne ispunjavate sve uvjete da bi se bavili navedenim poslom. Vi ste osposobljeni za upravljanje vozilima određenih kategorija, ali još uvijek nemate kvalifikaciju za vozača. Ova slika u nastavku prikazuje kako to izgleda:

Vozačka dozvola bez upisanog KOD-a95

Početna kvalifikacija

Obično se paralelno sa upisom u autoškolu, upisuje i prekvalifikacija za vozača motornog vozila. To je program koji najčešće izvode pučka otvorena učilišta i na temelju redovne srednje škole osoba polaže razliku ispita. Ovdje postoji različita dužina programa, a ovisi o tome koje ste zanimanje stekli u redovnom obrazovanju. Program vozač motornog vozila je moguće završiti i ukoliko osoba nije završila sve razrede srednje redovne škole, čak je moguće upisati program i na osnovu završene samo osnovne škole.

Nakon što ste položili sve razlike ispita, napisali i obranili maturalni rad, učilište vam između ostalog izdaje završnu svjedodžbu u kojoj je navedeno da ste stekli zanimanje vozač motornog vozila. Također, izdaje vam se i svjedodžba o stečenoj početnoj kvalifikaciji vozača.

Drugi način na koji se može steći početna kvalifikacija je pohađanje tečaja početne kvalifikacije. Neću ići u širinu sa objašnjavanjem pa ukratko: pohađate tečaj koji obuhvaća minimalne zahtjeve za početnu izobrazbu propisane Pravilnikom o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača. Poslije nastave polažete teorijski i praktični dio ispita, a nakon uspješno položenih ispita izdaje vam se svjedodžba o stečenoj početnoj kvalifikaciji vozača.

Sa tom svjedodžbom i vašom vozačkom dozvolom, odlazite u policijsku postaju te podnosite zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole. I to je to! Tek sada ste spremni za traženje posla vozača. Možete početi vraćati uloženo, naplatiti svoj trud i vrijeme. Slika dolje pokazuje kako izgleda vozačka dozvola sa upisanim KOD-om95.

Upisan KOD95 u vozačkoj dozvoli

Ima toga još! Postoji i periodična izobrazba

Položili ste profi kategorije, završili program za vozača i time stekli početne kvalifikacije ili ste uspješno savladali tečaj početnih kvalifikacija, zaposlili ste se, radite na poslovima prijevoza tereta ili putnika. Sve je to u redu, ali morate pripaziti na sljedeće. Početna kvalifikacija vam vrijedi 5 godina nakon čega morate proći tečaj periodičke izobrazbe.

Što je sada to???

Ne treba paničariti i nije ništa komplicirano. Cestovni promet je grana prometa koja je s vremenom podložna velikim promjenama zakonskih propisa, napretka tehnike i tehnologije pa bi svi vozači profesionalci trebali biti upoznati sa tim promjenama. Upravo za to služi periodička izobrazba vozača. To je tečaj od 35 sati koje je potrebno odslušati i upoznati se sa promjenama. Spomenut ću da na periodičkoj izobrazbi nema polaganja nikakvog ispita. Nakon odslušanog tečaja izdaje se uvjerenje. Dalje je priča već poznata. Sa vozačkom dozvolom i uvjerenjem o odslušanoj periodičkoj izobrazbi odlazite u policijsku postaju te podnosite zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole. Što se tiče zakonske obveze, mirni ste sljedećih 5 godina nakon čega ponovno trebate proći periodičku izobrazbu.

Na kraju…

Ovim tekstom sam pokušao laički prikazati što je sve potrebno učiniti ukoliko profesionalno želite raditi kao vozač motornog vozila. Nisam htio ništa komplicirati i ulaziti u velike detalje. Postoje i iznimke za pojedince koji ne moraju steći početne kvalifikacije na opisani način, ali za te situacije ću napisati poseban post.

Želite li do u detalje saznati više o prikazanoj temi, pozabavite se sa sljedećim linkovima:

Sve spomenuto (osim D kategorije) možete odraditi u našim autoškolama u Donjem Miholjcu ili Našicama. Želite li saznati više, posjetite nas u našim uredima, javite se ili nam pošaljite mail. Rado ćemo odgovoriti na sva pitanja i pokušati razjasniti nejasnoće.