KOD95

Sve relevantne informacije vezane uz periodičku izobrazbu vozača možete pronaći u nastavku. Imate dodatnih pitanja? Javite se, rado ćemo odgovoriti!

Što je kod 95?

Kod 95 je elektronički zapis na vozačkoj dozvoli kojim se potvrđuje da vozač koji upravlja vozilom C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorije ima početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljava kroz periodičku izobrazbu.

Stjecanje početnih kvalifikacija 

Početne kvalifikacije stječu se:

  • provjerom znanja ili
  • ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija
  • srednješkolskim obrazovanjem za zanimanje vozač i drugim vrstama obrazovanja

Provjera znanja sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela ispita. Nakon položenog ispita provjerom znanja izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (u daljnjem tekstu: Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama). Provjeru znanja za stjecanje početnih kvalifikacija provodi stručna organizacija koja je ovlaštena za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita.

Ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija obuhvaća pohađanje tečaja i provjeru znanja. Nakon položenog ispita izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o ubrzanim početnim kvalifikacijama.

Početne kvalifikacije stječu se i kroz srednješkolsko obrazovanje za zanimanje vozač, kao i kroz druge vrste obrazovanja ili osposobljavanja, uz uvjet da program obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozač obuhvaća sadržaje propisane u skladu sa ovim Zakonom.

Nakon završenog obrazovanja za zanimanje vozač, uz redovitu svjedodžbu izdaje se i svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama.

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,

b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1.7. 2013.

Periodička izobrazba

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja  početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

Po završetku obuke koja traje 35 nastavnih sati, vozačima se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje periodička izobrazba (Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o periodičkoj izobrazbi) i na temelju svjedodžbe se ishoduje vozačku dozvolu sa upisanim KOD-om 95.

Periodičku izobrazbu moraju proći:

a) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama,

b) vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9.2015. godine, vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 10.9.2016. godine, te nakon toga roka svakih pet godina,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe.

Imate pitanje? Zanima vas kada je sljedeći tečaj? Pitajte, rado ćemo odgovoriti!

Autoškola

U svojoj osnovnoj djelatnosti se bavimo obukom kandidata za vozače. Programe obuke kandidata za vozača izvodimo za AM, A1, A2, A, B, C i CE kategorije. Nastavu izvodimo na područjima gradova Donji Miholjac i Našice.

Osposobljavanje odraslih

Zainteresirani ste za programe osposobljavanja za rad na siguran način sa radnim strojevima? Želite se osposobiti za njegovatelj/icu? Usavršili biste se za instruktora vožnje? Programe osposobljavanja i usavršavanja izvodimo u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem AMC Nova Gradiška.

Obrazovanje odraslih

Današnje tržište rada je iznimno dinamično. Kako bi se prilagodili zahtjevima, ponekad je potrebno proći program doškolovavanja ili prekvalifikacije. Programe iz područja prometa, ekonomije i ugostiteljstva izvodimo u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem AMC Nova Gradiška.