Obrazovanje odraslih osoba

Svi smo svjesni koliko je važno biti prilagodljiv na današnjem tržištu rada. Niste zadovoljni strukom koju trenutno posjedujete? Tu smo za vas! Izaberite program koji će promijeniti vašu karijeru.

Polaznik može nastaviti srednjoškolsko obrazovanje na tri načina:

A) Cjelokupnim školovanjem u programu stjecanja srednje stručne spreme (nakon završene osnovne škole),

B) Stjecanjem srednje stručne spreme u istom ili drugom zanimanju (ako nije u potpunosti završio školovanje, ili ako želi dobiti višu razinu obrazovanja, npr. sa završenim trogodišnjim programom nastaviti školovanje u četverogodišnjem obrazovanju).

C) Prekvalifikacijom (promjena zanimanja na istom stupnju obrazovanja, npr. krojač želi postati prodavač).

Izvođenje nastave

Programi se izvode dopisno-konzultativnom metodom. Dopisno-konzultativna nastava izvodi se na skupnim konzultacijama (predavanjima) te individualnim konzultacijama dopisnim putem.

Skupne konzultacije izvode se u minimalnom trajanju od 10% ukupnog broja nastavnih sati, predviđenih za pojedini predmet, propisanih nastavnim planom i programom za redovitu nastavu. Skupne konzultacije se u Učilištu u pravilu organiziraju u terminima prilagođenim polaznicima, najčešće petak i subota. Prilikom skupnih konzultacija polaznici dobivaju potrebne upute: o realizaciji programa, organizaciji nastave, sadržaju predmeta, rasporedu konzultacija, samoučenju i nastavnim pismima koja im se dodjeljuju.

Individualne konzultacije mogu se provoditi elektroničkom poštom, telefonom, telefaksom, na forumima i ostalim načinima, a prema potrebama i mogućnostima polaznika.
Nakon skupnih i individualnih konzultacija, polaznici polažu ispite pred predmetnim nastavnicima prema rasporedu. Po završetku programa, polaznik pristupa izradi i obrani završnog rada te po uspješnom završetku dobiva pripadajuće svjedodžbe.

 

Popis programa:

TROGODIŠNJI PROGRAMI:

01. Vozač motornog vozila

02. Automehaničar

03. Limar

04. Bravar

05. Instalater grijanja i klimatizacije

06. Tokar

07. Strojobravar

08. Vodoinstalater

09. Konobar

10. Kuhar

 

ČETVEROGODIŠNJI PROGRAMI:

01. Tehničar cestovnog prometa

02. Komercijalist

03. Agroturistički tehničar

04. Hotelijersko-turistički tehničar

Uvjeti za upis:

1. osoba mora biti starija od 15 godina
2. svjedodžba zadnjeg završenog razreda
3. domovnica
4. rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih
5. * liječnička svjedodžba (potrebno je pribaviti samo za radna mjesta s posebnim uvjetima rada)

Imate pitanje? Pošaljite poruku, rado ćemo odgovoriti!

We won’t spam!

Autoškola

U svojoj osnovnoj djelatnosti se bavimo obukom kandidata za vozače. Programe obuke kandidata za vozača izvodimo za AM, A1, A2, A, B, C i CE kategorije. Nastavu izvodimo na područjima gradova Donji Miholjac i Našice.

KOD 95

Periodička izobrazba vozača profesionalaca koji sudjeluju u prijevozu putnika ili robe je obveza propisana pravilnikom. Nositelj programa periodičke izobrazbe je Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška.

Osposobljavanje odraslih

Zainteresirani ste za programe osposobljavanja za rad na siguran način sa radnim strojevima? Želite se osposobiti za njegovatelj/icu? Usavršili biste se za instruktora vožnje? Programe osposobljavanja i usavršavanja izvodimo u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem AMC Nova Gradiška.