Jedan od glavnih ciljeva svakog polaznika ili polaznice autoškole je što brži put do posjedovanja vozačke dozvole. Više čimbenika utječe na ukupno trajanje procesa, od upisa u autoškolu do podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, a one najvažnije ću prokomentirati u nastavku.

Tko izvodi programe osposobljavanja, a tko organizaciju i provedbu ispita?

Prvo moramo razjasniti dvije bitne stvari. Svaki polaznik autoškole mora proći kroz proces nastave, a nakon svakog dijela nastave, obavezan je pristupiti polaganju ispita.

Rješenje za izvođenje nastave izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova autoškolama nakon ispunjenja određenih uvjeta, a javnu ovlast za organizaciju i provedbu ispita u Republici Hrvatskoj ima Hrvatski autoklub. Dakle, niti jedna autoškola ne može organizirati niti provesti ispit, a isto tako Hrvatski autoklub ne može upisati kandidata u proces osposobljavanja za vozača niti organizirati nastavu.

Trajanje nastave

Kada govorimo o B kategoriji, što je najčešći slučaj osposobljavanja kandidata za vozača, nastava započinje sa Prometnim propisima i sigurnosnim pravilima. Minimalni propisani fond sati iz tog nastavnog predmeta je 30 nastavni sati (jedan nastavni sat traje 45 minuta). Autoškola tijekom jednog radnog dana sa polaznikom smije provesti 3 nastavna sata pa u konačnici, tečaj iz prometnih propisa traje 10 radnih dana, okvirno 2 tjedna.

Osim prometnih propisa, prema nastavnom planu i programu, autoškole obučavaju kandidate i iz predmeta Upravljanje vozilom. Nastava se prvih pet sati smije izvoditi po 1 sat dnevno, a nakon toga po 2 nastavna sata dnevno. Minimalni propisani fond sati za B kategoriju je 35 nastavnih sati. Želimo li preračunati u radne dane, obuka iz upravljanja vozilom se najbrže može odraditi u 20 radnih dana, odnosno 4 tjedna. Ovdje ne ulazim u to da li je to kvalitetno nego kroz koliko dana se najbrže može odraditi obuka.

Nastava je zaokružena tek kada polaznik prođe i dio nastave iz Pružanja prve pomoći osobama unesrećenima u prometnoj nesreći, ali ta nastava se može slušati paralelno sa obukom iz predmeta Upravljanje vozilom pa u našem idealnom slučaju ne utječe na trajanje ukupne nastave. U praksi itekako može produžiti vrijeme do dobivanja vozačke dozvole, ali to će biti tema jednog posebnog članka na blogu.

Zaključimo, ukupno trajanje nastave u idealnim i teško ostvarivim uvjetima, iz sva tri nastavna predmeta koji su obavezni za B kategoriju je 6 tjedana, odnosno mjesec i pol dana. Riješili smo nastavu, ali ovdje nismo uračunali ispite!

Organizacija i provedba ispita

Kako sam već spomenuo, organizacija i provedba ispita povjerena je Hrvatskom autoklubu. Pripadajući pravilnici im omogućuju provedbu ispita u roku 25 dana prije prvog izlaska na ispit i do čak 50 dana za slučaj kada polaznik ne položi ispit iz prvog pokušaja!

Kako to izgleda u praksi?

U načelu, teorijski dio nastave uglavnom ne zadaje glavobolju polaznicima, barem što se tiče teme o kojoj pišem, a to je trajanje obuke. Obuka je dva tjedna, nakon čega se polaznici prijavljuju elektronskim putem kroz sustav Hrvatskog autokluba na ispit i teče rok od 25 dana u kojem će biti proveden ispit od strane Hrvatskog autokluba. Ovih 25 dana nije poseban problem jer polaznik uz dobru motivaciju i upornost može održavati razinu znanja stečenu tijekom praćenja nastave. U našim autoškolama posvećujemo posebnu pozornost na održavanju razine znanja kod polaznika, a to se i vidi po rezultatima na ispitu iz Prometnih propisa.

Puno veći problem se pojavljuje sa provedbom ispita iz Upravljanja vozilom. Autoškola, iznimno može prijaviti kandidata na ispit iz upravljanja vozilom 5 sati prije nego se odradi nastava u minimalno propisanom fondu sati, što u teoriji znači sa 30 odvezenih sati. Od ove prijave također teče rok od 25 dana i negdje u tom roku će biti proveden ispit. Tu sada treba pametno rasporediti sate koji su ostali do ispita kako bi polaznik imao kontinuitet vožnje. Ovo je velika razlika u odnosu na prometne propise jer tamo polaznik može sam održavati i povećavati razinu znanja, a u dijelu obuke iz upravljanja vozilom želi li do ispita kontinuirano voziti, potrebno je uplatiti i dodatne sate koji polazniku iziskuju dodatne troškove.

U slučaju negativne ocjene na ispitu, podsjećam da do provedbe sljedećeg izlaska na ispit može proteći i do 50 dana! To je jako dugo vrijeme tijekom kojeg se može i smanjiti vještina upravljanja vozilom u odnosu na prvi izlazak na ispit.

Zaključak

Uzmemo li sve navedeno vezano uz nastavu i provedbu ispita, u idealnim uvjetima kada polaznik položi sve ispite iz prvog pokušaja, ukupni proces za stjecanje prava na samostalno upravljanje vozilom B kategorije traje minimalno 2 i pol do 3 mjeseca.

Ovim tekstom sam zagrebao po površini problema koji se vežu uz tijek obuke i provedbe ispita. Nisam uzimao u obzir kapacitete autoškole za redovni tijek obuke, polaganje sva tri ispita koji bitno mogu utjecati na dužinu obuke, način provedbe i dužinu trajanja samog ispita iz upravljanja vozilom i druge stvari.

Imate li pitanja ili želite započeti raspravu slobodno komentirajte na Facebooku ili mi se javite na broj mobitela: 095/906-52-75. Rado ću odgovoriti na sva pitanja!

Srdačno,

Matej Topolovec, voditelj autoškola Topolovec i Oprez