Prvi u gradu Našicama i Donjem Miholjcu uvodimo garantirano najpovoljniju cijenu obuke kandidata!

 

Što to znači?

Naše cijene su korigirane prema saznanjima i informacijama koje možemo prikupiti kako bi bili što konkurentniji u odnosu na ostale autoškole te su uvijek nešto niže od ostalih. Naiđete li na nižu cijenu obuke, omogućujemo vam osposobljavanje po toj cijeni umanjenoj za dodatnih 5%. Pravila su izuzetno jednostavna! Dostavite nam dokaz niže cijene obuke za AM, A1, A2, A ili B kategorije iz bilo koje autoškole koja ima sjedište u Našicama ili Donjem Miholjcu i ostvarujete popust. Garancija najniže cijene za C i CE kategorije se odnosi na područje cijele Slavonije i Baranje! Detaljnije o tome pročitajte u nastavku.

 

Opći uvjeti „Garancija najnižih cijena“

Kako bi ostvarili najpovoljniju cijenu umanjenu za 5% potrebno nam je dostaviti valjani dokaz, a pod time smatramo:

  • promotivni materijal (letak, web stranica, novinski članak, plakat i sl.)
  • ponudu
  • fotografiju s vidljivom cijenom
  • drugi nedvosmisleni dokaz koji pokazuje cijenu osposobljavanja u drugoj autoškoli.

Garancija se odnosi na cijenu obuke u koju su uključena sva davanja, što znači cijena obuke + PDV. Dakle, ako autoškola nije u sustavu PDV-a, onda se za ostvarenje garancije najniže cijene računa cijena i dodaje se PDV u iznosu od 25% te se uspoređuje sa našim cijenama koje su iskazane sa PDV-om.

Autoškole, čije cijene obuke se uzimaju za usporedbu AM, A1, A2, A ili B kategorije moraju imati sjedište isključivo u Našicama ili Donjem Miholjcu, a za usporedbu cijene osposobljavanja C i CE kategorije prihvaćamo dokaz o cijenama sa područja cijele Slavonije i Baranje. Provjera sjedišta autoškole može se napraviti na web adresi: HAK – Autoškole