Želite cijenu na dlanu?

U par koraka saznajte ukupni trošak obuke za pojedinu kategoriju. Transparentno i bez skrivenih troškova!

1. Izaberite kategoriju vozila:

AM kategorija

mopedi i motokultivatori

A1 kategorija

motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW i  odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg. Također u A1 kategoriju se ubrajaju motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW

A2 kategorija

motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

A kategorija

motocikli sa ili bez prikolice

B kategorija

motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg

C kategorija

motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7500 kg

CE kategorija

kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg