2. Ok, želite saznati cijenu CE kategorije. Za CE kategoriju se možete osposobljavati jedino ako posjedujete C kategoriju. U nastavku, molimo kliknite na dugme u nastavku.