Izvolite! 

Trošak obuke kandidata za vozača nije vezan samo uz autoškolu. Morate računati i na troškove liječničkog pregleda, prve pomoći i ispita. Saznajte ukupnu cijenu bez ikakvih skrivenih troškova u nastavku.

* plava boja – cijena autoškole

** siva boja – dodatni troškovi

*** crvena boja – ukupni trošak (autoškola + dodatni troškovi)